Loosman Betonpompen Loosman Betonpompen
Betonpompen 0594-553000 Schuimbeton 0594-553030
Betonpompen info@nbcleek.nl Schuimbeton info@nibleek.nl

Privacybeleid

In ons privacybeleid leest u alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Ons privacybeleid kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Loosman Betonpompen, Koematen 46-D in Steenwijk. Loosman Betonpompen is ingeschreven in het Handelregister onder KVK-nummer 39094156. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 06 13 75 27 75 of via ons e-mailadres info@loosmanbetonpompen.nl.

Doel gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacybeleid. De doeleinden waar wij persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe:  

1. Contactformulier: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Loosman Betonpompen via het contactformulier. In het contactformulier worden echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen om de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • E-mailadres

2. Offerte aanvragen: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u via het formulier een vrijblijvende offerte aanvraagt. In dit formulier vragen we alleen naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u een passende offerte aan te bieden. Wij vragen om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en postcode
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Openstaande vacatures: Soms zijn we op zoek naar enthousiaste collega's die ons team komen versterken. Wanneer u op een vacature solliciteert, verzamelen, gebruiken én bewaren we uw persoonsgegevens ten behoeve van het wervingsproces, bijvoorbeeld om te controleren of u de juiste kwalificaties voor de betrekking heeft. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel.

Gebruik van de gegevens
Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacybeleid.

Duur van de opslag
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Loosman Betonpompen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

1. Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met Loosman Betonpompen via de website worden gegevens als naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, worden uw gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn.

2. Offerte aanvragen: De offertes die we opstellen n.a.v. een offerteaanvraag worden niet langer bewaard dan nodig zijn. Wanneer de offerteaanvraag leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is.

Websites van derden
Onze privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilig manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, het privacybeleid van deze website voor meer informatie over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loosmanbetonpompen.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij Loosman Betonpompen
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u dan een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Loosman Betonpompen bovengenoemde niet naleeft. 

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Als we dit doen dan zullen we dit op onze website aankondigen. Oudere versies van ons privacystatement slaan we in ons archief op. Mocht u deze willen raadplegen dan kunt u ons hierover mailen.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u Loosman Betonpompen als volgt bereiken:

info@loosmanbetonpompen.nl
06 - 13 75 27 75
Koematen 46 D
8331 TK Steenwijk

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2018.

Hulp nodig bij uw werkzaamheden?

Wij beschikken over de juiste apparatuur en vakkundig personeel.

Contact opnemen Offerte aanvragen